สูงวัย | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

เข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพเริ่มต้นการออม-ดูแลสุขภาพ

     ทีมข่าวสาธารณสุข ปัจจุบันโลกได้กลายเป็นเมืองมากขึ้น จากข้อมูลที่บ่งชี้ว่าประชากรเกินกว่าครึ่งอาศัยอาศัยอยู่ในเมืองและอีกประมาณ 15 ปีข้างหน้า ประชากร 3 ใน 4 ของโลกจะอยู่ในเมือง อีกเรื่องใหญ่ๆ เรื่องหนึ่งคือโลกจะแก่ลงเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์โลกเช่นกันที่ประชากรสูงวัยจะมากกว่าคนอายุ 18 ปีหรือน้อยกว่า ไม่ว่าเป็นสาเหตุจากอัตราการเกิดที่ลดลงและวิวัฒนาการทางการแพทย์ที่ดีขึ้นและแนวโน้มเหล่านี้จะยั...อ่านรายละเอียดบทความทั้งหมด

Subscribe to สูงวัย