สกัด 'ข้อเข่าเสื่อม' ก่อนลุกลาม | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

     เมื่ออายุเพิ่มขึ้น ก้าวสู่วัยสูงอายุ นอกจากปัญหาสุขภาพ กลุ่มโรคเรื้อรัง เผชิญกับภาวะความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคหัวใจ และหลอดเลือดแล้ว โรคที่เกี่ยวเนื่อง กับโครงสร้างกระดูกและกล้ามเนื้อ โรคข้อเข่าเสื่อม นับเป็นอีกปัญหาสุขภาพใกล้ตัวที่สร้างความทุกข์ทรมาน ... ปัจจุบันการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย สมุนไพร นับเป็นอีกทางเลือกที่ได้รับการตอบรับ สำหรับโรคปวดเข่า ข้อเข่าเสื่อม พท.ป.อังสนาภรณ์...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด (558)

รูปภาพ
เอกสารแนบ