สธ.แจกหน้ากาก-เจลล้างมือสกัดหวัด | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

     เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า จากข้อมูลรายงานการเฝ้าระวังโรคของสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-17 ตุลาคม มีผู้ป่วยไข้หวัด 123,564 ราย เสียชีวิต 22 ราย โดยกลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยมากที่สุดคือ อายุแรกเกิด 0-4 ปี อัตราป่วย 715.17 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ 5-9 ปี และ 10-14 ปี ทั้งนี้ ที่ผ่านมามีการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัด...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด (392)

รูปภาพ
เอกสารแนบ