เร่งยกร่าง พ.ร.บ.โรคไม่ติดต่อคุมปัจจัยเสี่ยงทำลายสุขภาพ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

     น.พ.อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวภายหลังเปิดประชุม ปรึกษาหารือผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศในการร่าง พ.ร.บ.โรคไม่ติดต่อ พ.ศ. ... ว่าปัจจุบันโรคไม่ติดต่อเป็นปัญหาสุขภาพอันดับ 1 ของโลกและไทย แต่ละปีมีผู้เสียชีวิตจากโรคดังกล่าวทั่วโลกประมาณ 38 ล้านคน โดย 3 ใน 4 หรือประมาณ 28 ล้านคน อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้ต่ำและปานกลาง ส่วนกลุ่มโรคไม่ติดต่อสำคัญของไทย ได้แก่...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด (501)

รูปภาพ
เอกสารแนบ