สธ.เดินหน้า'หมอครอบครัว'ขยายโอกาสการรักษาปฐมภูมิ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

...ตอน นักตั้งแต่ ปี 2485 ที่มีโรงพยาบาลรัฐในส่วนภูมิภาคเพียง 5 แห่ง และ สุขศาลา ซึ่งเป็น สถานบริการปฐมภูมิในระดับตำบลอยู่เพียง 300 กว่าแห่งทั่วประเทศ กระทั่งเข้าสู่ปี 2544 ที่ประเทศไทยขยายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าครอบคลุมคนไทยทุกคน และถึงปลายเดือนต.ค. มีการยกระดับบริการประกาศนโยบายทีมหมอครอบครัว ที่มุ่งหวังให้ประชาชนทุกกลุ่มอายุได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมจากหน่วยบริการ ซึ่งใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด...อ่านรายละเอียดทั้งหมด (407)

รูปภาพ
เอกสารแนบ