ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดีจับมือ สปสช.จัดระบบยาต้านพิษ 5 ปี ช่วยลดอัตราย ประหยัดงบ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

     ...ต้องบริหารจัดการที่ส่วนกลางเท่านั้น ศ.นพ.วินัย วนานุกูล หัวหน้าศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงความร่วมมือระหว่างศูนย์พิษวิทยาและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพื่อจัดระบบการเข้าถึงยากำพร้ากลุ่มยาต้านพิษให้กับผู้ป่วยทั่วประเทศว่า ยาต้านพิษนอกจากเป็นกลุ่มยาที่มีปริมาณการใช้ที่น้อยแล้ว ยังเป็นกลุ่มยาที่ไม่ทำกำไร ส่งผลให้บริษัทยาส่วนใหญ่ไม่...อ่านรายละเอียดทั้งหมด (357)

รูปภาพ
เอกสารแนบ