อปท.ตรังเข้าร่วมประชุม ขับเคลื่อนท้องถิ่นสุขภาวะ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

     ตรัง เมื่อวันก่อน นายสายัณห์ อินทรภักดิ์ รอง ผวจ.ตรัง พร้อมด้วย นายกิจ หลีกภัย นายก อบจ.ตรัง และคณะเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมการประชุมสานพลังประชารัฐขับเคลื่อนท้องถิ่นสุขภาวะ โดยมีเครือข่ายสมัชชาสุขภาพในจังหวัดตรังตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชน ภาควิชาการ เข้าร่วมกว่า 150 คน สำหรับสมัชชาสุขภาพจังหวัดตรังเป็นภาคีเครือข่ายที่ได้นำกระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติไปประยุกต์ใช้ใน...อ่านรายละเอียดบทความทั้งหมด (323)

รูปภาพ
เอกสารแนบ