สสจ.กาญจนบุรีประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดกาญจนบุรี | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

     สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับภาคีเครือข่ายประชุมสมัชชาจังหวัดกาญจนบุรี ร่างมติสมัชชาสุขภาพจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ได้รับเกียรติจาก นายศักดิ์ สมบรูณ์โต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดกาญจนบุรีสืบเนื่องจากพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550...อ่านรายละเอียดทั้งหมด (439)

รูปภาพ
เอกสารแนบ