ประกาศ รับสมัครเลขาธิการ คสช.2558 30/09/58 | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

   คณะกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คบ.) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ทำหน้าที่บริหารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) และคณะกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คบ.)
 
   ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.nationalhealth.or.th

   โดยสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์มายัง ประธาน คบ. สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

   ชั้น ๓ อาคารสุขภาพแห่งชาติ เลขที่ ๘๘/๓๙ ถ.ติวานนท์ ๑๔ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐

   ระหว่างวันที่ ๒-๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ในวันและเวลาราชการ

   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร ๐ ๒๘๓๒ ๙๐๒๔-๒๕
 
   

เอกสารประกอบการสมัคร

 
   ๐ ใบประกาศการรับสมัคร (279)
 
   ๐ ในสมัคร ในรูปแบบ file pdf (235)
 
   ๐ ในสมัคร ในรูปแบบ file word (3)
 

สำนักสื่อสารทางสังคม สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 02-832-9143

รูปภาพ