นายอิทธิพล คุณปลื้ม ได้รับการสรรหาแต่งตั้งเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

    เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) นายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ได้รับการสรรหาแต่งตั้งเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ชุดที่ 2 ในสัดส่วนผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถ่ายภาพพร้อมกับคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ มีนายสุรินทร์ กิจนิตย์ชีว์ เป็นประธาน (คนที่ 4 จากขวามือ)

รูปภาพ