13ปี | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

สช. ครบรอบ 13 ปี

   นายแพทย์มงคล ณ สงขลา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันพระบรมราชชนก ให้เกียรติมาแสดงปาฐกถาพิเศษในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 13 ปี ของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) หัวข้อ “มองอนาคต ยกระดับ การขับเคลื่อนสังคมด้วยนโยบายสาธารณะ” โดยมี นายแพทย์ประทีป ธนกิจเจริญ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ณ อาคารสุขภาพแห่งชาติ
 

กลุ่มงานสื่อสารสังคม สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 02-832-9147

Subscribe to 13ปี