พ.ร.บ. | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

แก้พรบ.บัตรทองมุ่งปลดล็อกตีความ'ใช้จ่ายรายหัว'

     สาธารณสุข แก้ไข พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติคืบ ตั้งอนุกรรมการ 2 ชุด ปรับปรุงข้อ กม.

Subscribe to พ.ร.บ.