run for love | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

สช. ร่วมจัดงาน เดิน – วิ่ง สังคมสดใส ด้วยหัวใจอาสา ครั้งที่ ๗

    นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ นำทีมพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง สังคมสดใส ด้วยหัวใจอาสา ครั้งที่ ๗ จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๒ ก.พ. ๖๐ ที่ผ่านมา โดยภายในงานประกอบไปด้วยนิทรรศการให้ความรู้ และเกมส์ส่งเสริมการออกกำลังกาย ให้ร่วมสนุก ณ บริเวณสวนป่ารักษ์น้ำ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร

“สานพลังปัญญา สร้างสรรค์นโยบายสาธารณะ”

กลุ่มงานส่งเสริมอัตลักษณ์องค์กร สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 02-832-9123

Subscribe to run for love