ทีพีพี | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

แนะคิดรอบคอบก่อนร่วม'ทีพีพี'

     เมื่อเร็วๆ นี้ คณะกรรมการสนับสนุน การศึกษาและติดตามการเจรจาการค้าระหว่างประเทศที่มีผลกระทบ ต่อสุขภาพและนโยบายสุขภาพ (คจคส.) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) และ แผนงานการพัฒนาศักยภาพด้านการค้าระหว่างประเทศกับสุขภาพ พร้อมด้วยกระทรวงสาธารณสุข สปสช. และ สสส.

Subscribe to ทีพีพี