เขต2 | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

รับสมัคร กรรมการเขตสุขภาพฯ เขต2

ประกาศ กำหนดเวลาและขั้นตอนการสมัครเข้ารับเลือกเป็นกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตที่ ๒ จาก “ กลุ่มเครือข่าย หรือองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงกำไร ”และ “ ผู้แทนสื่อมวลชน ”

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารแนบด้านล่าง

Subscribe to เขต2