3 กองทุน | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

ผลสำรวจเศรษฐานะกองทุนสุขภาพ พบ ขรก.คนรวยมากสุด

     ...กล่าวว่า งานวิจัยชิ้นนี้ใช้ข้อมูลการสำรวจอนามัยและสวัสดิการครัวเรือนทั่วประเทศของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ที่ได้ทำการสำรวจทุก 2 ปี โดยนำของปี 2556 มาใช้ในการติดตามและวิเคราะห์ระบบหลักประกันสุขภาพในประเทศไทย โดยเฉพาะใน 3 กองทุนสุขภาพหลัก คือ กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กองทุนรักษาพยาบาลประกันสังคม และกองทุนรักษาพยาบาลสวัสดิการข้าราชการ โดยได้ติดตามตั้งแต่ปี 2546 ในช่วงเริ่มต้นนโยบาย...อ่านรายละเอียดทั้งหมด

กรมการแพทย์'ร่างแนวทางแพ็กเกจตรวจสุขภาพประชาชน

     เมธาวี มัชฌันติกะ การตรวจสุขภาพเป็นประจำคือคำแนะนำทางการแพทย์ จะพบโฆษณาแพ็กเกจตรวจสุขภาพเป็นของขวัญซึ่งราคาค่อนข้างสูง และพบว่าส่วนใหญ่ยังเป็นการตรวจเกินความจำเป็น โดยที่ประชาชนเองก็ยังไม่ทราบว่าสิ่งที่ควรตรวจจริงๆ ในแต่ละช่วงวัยของชีวิต ต้องตรวจอะไรบ้าง เพราะไม่มีคำแนะนำที่เป็นมาตรฐานออกมา สิ่งที่พบ คือ ค่าตรวจสุขภาพบางครั้งสูงกว่าค่าตรวจวินิจฉัยโรค เช่น แพ็กเกจประเมินหัวใจในโรงพยาบาลเอกชนแห่ง...อ่านรายละเอียดทั้งหมด

หนุนปฏิรูป'3กองทุน' จ่ายแบบภาษีสุขภาพ

     นายกสมาคมพิทักษ์สิทธิ ขรก.แจงกองทุนรักษาพยาบาลข้าราชการไม่ได้ใช้เงินสูง ยันร่วมจ่ายมาตลอด กรณีคณะกรรมการจัดทำแนวทางการระดมทรัพยากรเพื่อความยั่งยืนของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พิจารณาแนวทางพัฒนาระบบประกันสุขภาพไทย โดยเสนอทางเลือก 2 แนวทาง คือ ให้ร่วมจ่ายทั้ง 3 กองทุน คือ กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง กองทุนสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และกองทุนประกันสังคม หรือไม่ร่วมจ่าย...อ่านรายละเอียดบทความทั้งหมด

เลาะรอบเมือง: เสนอ สปสช.จัดซื้อยา จ.2 สามกองทุน

     ภก.อำนวย พฤกษ์ภาคภูมิ เลขาธิการสภาเภสัชกรรม เสนอแนวทางบริหารจัดการยา โดยควรให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ทำหน้าที่จัดซื้อยาบัญชี จ.2 รวมทั้ง 3 กองทุนสุขภาพอ่านรายละเอียดบทความทั้งหมด (403)

Subscribe to 3 กองทุน