จีเอ็มโอ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

หมอชนบทยืนค้านจีเอ็มโอ

     ...ยอมรับว่าบางข้อมูลอาจไม่ถูกต้องทั้งหมด อย่างเรื่องหนู ยังมีความเห็นต่างในเรื่องจีเอ็มโอ แต่ก็ไม่ใช่ผิดทั้งหมด อย่างไรก็ตามทางกลุ่มยืนยันว่า ไม่เห็นด้วย และขอคัดค้าน เพราะแม้ข้อมูลในเรื่องผลกระทบด้านสุขภาพอาจจะยังไม่ชัดเจน เพราะต้องใช้เวลานานในการติดตาม แต่ที่ชัดเจนคือ เมล็ดพันธุ์จีเอ็มโอ (GMO ) ถูกนำเข้าบ้างบางส่วน อีกส่วนคือมีผู้ผลิตรายใหญ่ในประเทศได้นำมาทำการตลาดแบบผูกขาด ตั้งแต่เมล็ดพันธุ์...อ่านรายละเอียดบทความทั้งหมด

Subscribe to จีเอ็มโอ