องค์การเภสัชกรรมสืบสานพระราชปณิธานของพ่อหลวง เดินหน้าสร้างความมั่นคงทางยา และวัคซีน เพื่อการเข้าถึงยาของประชาชน | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

     นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม (อภ.) กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงห่วงใยสุขภาพของประชาชนอย่างมาก โดยเฉพาะเรื่องยาขาดแคลนพระองค์เคยมีพระราชดำริชัดเจน เรื่องของการพัฒนายา และการผลิตวัคซีน เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพึ่งพาตนเองได้ ซึ่ง อภ.จะเดินหน้าสานต่อพระราชปณิธานของพระองค์อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะการทำให้ราคายาถูกลง ประชาชนเข้าถึงยาได้มากขึ้น และการพัฒนายาใหม่ๆ ถือ...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด (446)

รูปภาพ
เอกสารแนบ