ชูดูแลแม่วัยรุ่นป้องกัน-สกัดพัฒนาการเด็กล่าช้า | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

     ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข (สธ.) กล่าวภายหลังการตรวจเยี่ยมกรมสุขภาพจิต ว่า กรมสุขภาพจิตมีความสำคัญ เพราะเรื่องการดูแลสภาพจิตใจเป็นเรื่องที่ยาก ซึ่งหนึ่งเป้าหมาย คือ การดูแลเด็กไทยให้มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย โดยจากการดำเนินการที่ผ่านมา พบว่ามีเด็กไทยที่มีพัฒนาการล่าช้า จำเป็นต้องได้รับการดูแลติดตามใกล้ชิดหรือเข้ารับการรักษาประมาณ 1% ของเด็กไทยใน 4 ช่วงวัยที่มีการตรวจสอบพัฒนาการ คือ 9...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด (413)

รูปภาพ
เอกสารแนบ