ส่งเสริมชุมชนพัฒนา ระบบอาหารปลอดภัย | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

     ไม่ได้หมายถึงแค่ความปลอดภัยต่อสุขภาพของ ผู้บริโภคเท่านั้น แต่ยังหมายถึงความปลอดภัยต่อผู้ผลิต สิ่งแวดล้อม และสังคมที่เราทุกคนอาศัยอยู่ ดวงพร เฮงบุณยพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวในเวทีขับเคลื่อนขบวนการร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่น น่าอยู่ ครั้งที่ 2 ตอน: ระบบอาหารชุมชน มั่นคง ปลอดภัยว่า อาหาร และการเกษตร เป็นหนึ่งภารกิจโดยตรงของ สสส....อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด (481)

รูปภาพ
เอกสารแนบ