ประกาศผลการรับสมัครงาน | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช) เรื่องการรับสมัครพนักงานเพื่อปฏิบัติงานที่งานพัสดุ สำนักอำนวยการ นั้น บัดนี้คณะกรรมการคัดเลือก ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก ตามไฟล์แนบด้านล่าง

รูปภาพ
เอกสารแนบ