ประกาศ คกก.สรรหา 04/09/58 | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

   คณะกรรมการสรรหาฯ ประกาศรายชื่อกรรมการสุขภาพแห่งชาติชุดใหม่ จากผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนองค์กรภาคเอกชนจากเขตพื้นที่ทั่วประเทศแล้ว เตรียมพร้อมเดินหน้า สานต่อนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ หวังสร้างสุขภาวะให้สังคมไทย
 
    ท่านสามารถอ่านรายละเอียดทั้งหมดของประกาศจาก เอกสารแนบด้านล่าง
 

รูปภาพ