วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร กขป. | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

มีปัญหาหลายอย่างรอบๆตัวเราที่ดูเหมือน น่าจะแกไขได้หากผู้คนในสังคมมีโอกาสค้นหาสาเหตุ เสนอทางออกของปัญหา
และร่วมกันทำบทบาทของตนเพื่อแก้ปัญหาในทิศทางเดียวกัน

ทุกวันมีรถใหญ่น้อยวิงกันขวักไขว่ไปมาทั่วทุกที่ อุบัติเหตุจึงเกิดทุกวัน ไม่ใช่เฉพาะช่วงเทศการ
เมื่อสถาบันครอบครัวและโรงเรียนไม่ใช่คำตอบ เพื่อนจึงเป็นที่พึ่งของเด็กๆมากกว่าจนบางครั้งก็พลาด
ผักผลไม้สวยๆในตลาดใครจะรู้ว่าอาบยาพิษมารึเปล่า
น้ำเสียที่ไหลลงแม่น้ำสายเดิมทุกวัน เห็นเจนตาจนน้ำก็เริ่มเน่า ส่วนคนในชุมชนก็จบที่นี่.....

แล้วคุณเคยคิดไหมว่า คุณน่าจะได้มีส่วนร่วมกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาเช่นนี้ในพื้นที่ของคุณเอง
ขอเชิญผู้สนใจทั้งประชาสังคม เอกชน ผู้ทรงคุณวุฒิ ปราชญ์ชาวบ้าน และบุคลากรสุขภาพ

สมัครเข้ารับการสรรหาเป็น กรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน
กลไกสร้างความร่วมมือ เพื่อจัดการระบบสุขภาพของเขตพื้นที่

สนใจยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่
15 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ 2560 นี้
สอบถามข้อมูลโทร. 0-2832-9090
หรือเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
Www.Nationalhealth.Or.Th

หากคุณพร้อมอย่ารอช้า ผนึกกำลังกันเพื่อสร้างสุขภาวะของทุกคน

หมวดหมู่เนื้อหา