กรณีสื่อมวลชนนำเสนอข่าวเกี่ยวกับการจ้างเหมาบริการผู้ประสานงานของ คณะทำงานเลขานุการคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตที่ 8 | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content