วงถก ‘กังวล’ รัฐถูกฟ้องภายใต้ CPTPP แม้ไม่แพ้คดีแต่ต้องเสียค่าต่อสู้มหาศาล | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content