Grid posts | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

ภาคใต้แห่งความสุข “ร่วมขับเคลื่อนเป้าหมาย ทิศทางภาคใต้แห่งความสุข”

เมื่อวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2565 สำนักขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับพื้นที่ โดยทีมภาคใต้ ได้จัดประชุม “เสริมงาน สานใจ เครือข่ายสมัชชาสุขภาพระดับภาค (ภาคใต้)” ณ โรงแรมเซาท์เทิร์น แอร์พอร์ต อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 

 ภาคใต้แห่งความสุข


โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 70 ท่าน ได้แก่ ผู้แทนสมัชชาสุขภาพจังหวัดทั้ง 14 จังหวัด และมีภาคีเครือข่ายอื่นๆ ในพื้นที่เข้าร่วม

สช.จัดเวิร์คช็อปเตรียมพัฒนาประเด็นเข้าสู่การพิจารณาระเบียบวาระใน “สมัชชาสุขภาพกรุงเทพฯ ครั้งที่ 3”

สช.จัดเวิร์คช็อปเตรียมพัฒนาประเด็นเข้าสู่การพิจารณาระเบียบวาระใน “สมัชชาสุขภาพกรุงเทพฯ ครั้งที่ 3” หลากเครือข่ายเข้าร่วมระดมประเด็นปัญหา-สะท้อนความต้องการในพื้นที่ หาจุดเชื่อมโยงพร้อมกำหนดพื้นที่เป้าหมาย Sandbox เพื่อขับเคลื่อนร่วมกัน

กระบวนการการเมืองภาคประชาชน บทเรียนจากการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.

     สวัสดีครับพี่น้องภาคีเครือข่ายที่รักทุกท่าน นับตั้งแต่วันที่ ๙ มิ.ย. ที่ผ่านมา ประเทศไทยได้ประกาศ “ปลดล็อคกัญชา” ออกจากการเป็นยาเสพติดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามนโยบายของพรรคภูมิใจไทย พรรคการเมืองใหญ่ในรัฐบาลปัจจุบัน ส่งผลให้ประชาชนสามารถปลูก และบริโภคพืชชนิดนี้ได้ในครัวเรือนและเชิงพาณิชย์ ส่วนการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อจำหน่ายทั้งอาหาร เครื่องสำอางและยาสมุนไพร ยังคงต้องขออนุญาต

Workshop “ร่วมออกแบบ...ร่วมสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายคนรุ่นต่อไป

สช.ระดม “เครือข่ายคนรุ่นต่อไป” ร่วมสร้างสรรค์นโยบายสาธารณะ หนุนกระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 15-16 บนพื้นฐานการสร้างความเป็นธรรมด้านสุขภาพ พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมอง-บทบาทจากแต่ละเครือข่าย ขับเคลื่อนประเด็นต่างๆ ในสังคม

สภาฯ ‘รับหลักการ’ ร่างกฎหมาย 4 ฉบับ สร้าง ‘ความเท่าเทียมทางเพศ’ ชัยชนะของคนรุ่นใหม่

ภาพของธงสีรุ้งที่ถูกโบกสะบัดในช่วง “Pride Month” ของเดือนมิถุนายนในปีนี้ ราวกับว่าเป็นการเฉลิมฉลองใหญ่มากกว่าการจัดกิจกรรมในทุกครั้งที่ผ่านมา เมื่อสภาผู้แทนราษฎรได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับประชาชนคนไทย ด้วยการผ่านวาระแรกร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศ