องค์กรคุณธรรม | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

องค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่ง สช. เป็น 1 ใน 35 หน่วยงาน

องค์กรคุณธรรม


เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวง    พร้อมทั้งเป็นประธานมอบเกียรติบัตรองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ซึ่ง สช. เป็น  1 ใน 35 หน่วยงานสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี

Subscribe to องค์กรคุณธรรม