One Health | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

คืบหน้า! ‘ธรรมนูญฯ ระบบสุขภาพแห่งชาติ’ ฉ.3 พลิกฟื้นระบบสุขภาพหลังยุคโควิด สร้างความยั่งยืนบนหลัก ‘One Health’

คืบหน้า! “ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 3” สช. ยึดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน-สร้างความเป็นธรรมให้ทุกคน หวังพลิกฟื้นระบบสุขภาพหลังสิ้นสุดยุคโควิด-19

Subscribe to One Health