เรื่องธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

การทบทวนธรรมนูญสุขภาพแห่งชาติ ฉบับใหม่

ส่งโดย Anonymous (ผู้ใช้ภายนอก) เมื่อ 24 May 2021

ไม่ทราบว่าตอนนี้ ธรรมนูญสุขภาพแห่งชาติ ถึงรอบที่จะต้องพัฒนาฉบับที่ 3 หรือยังคะ และมีกำหนดเวลาในการพัฒนาอย่างไรบ้างคะ

Subscribe to เรื่องธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ