มาตรา 12 | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สช.ชวนภาคีสางปัญหา ‘ความรุนแรงจากอาวุธปืน’ ลุยจัดสมัชชาฯ ทำข้อเสนอแก้เชิงระบบ ‘ระดับชาติ’

สช. เตรียมชักชวนภาคีเครือข่ายร่วมกระบวนการจัดทำนโยบายสาธารณะสางปัญหา “ความรุนแรงจากอาวุธปืน” จ่อตั้งวงวิชาการทบทวนสถานการณ์ในไทยและประสบการณ์การแก้ไขปัญหาของต่างประเทศ สังเคราะห์เป็นข้อเสนอเชิงนโยบายที่ใช้ได้จริง ผ่านกระบวนการสมัชชาฯ ที่มีส่วนร่วม เปลี่ยนจากความสูญเสียเป็นร่วมหาฉันทมติและทุกภาคส่วนขับเคลื่อนแก้ปัญหาเชิงระบบร่วมกันอย่างต่อเนื่อง

ยก ‘จ.เพชรบุรี’ ต้นแบบสุขสุดท้ายที่ปลายทาง ทำพินัยกรรมชีวิต-รักษาประคับประคอง ผู้ว่าฯ เปิด ‘ศูนย์เกล้าการุณย์’ ดูแลผู้ป่วยระยะท้าย

ผู้ว่าฯ เพชรบุรี หนุนประชาชนใช้สิทธิตาม ม.12 พ.ร.บ.สุขภาพฯ แสดงเจตจำนงค์การดูแลรักษาตนเองในระยะสุดท้าย พร้อมเปิดตัว “ศูนย์เกล้าการุณย์” รพ.พระจอมเกล้า ดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองที่เลือกจบชีวิตใน รพ.อย่างมีคุณภาพ ด้าน สช.ยกเป็น 1 ใน 2 จังหวัดต้นแบบพัฒนาระบบการดูแลแบบประคับประคองของประเทศ

Subscribe to มาตรา 12