ความร่วมมือระหว่างประเทศ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

คสช. เห็นชอบ ประเทศไทยร่วมถก WTO จัดหา ‘ยา-เวชภัณฑ์-วัคซีน’ ในวิกฤตโควิด-19

คสช. เห็นชอบข้อเสนอท่าที ไทยในการประชุมร่วมกับ WTO เพื่อการเข้าถึงยาเวชภัณฑ์ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง และวัคซีน ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 พร้อมมอบหมาย สช. ประสาน “พาณิชย์” นำข้อเสนอแนะไปประกอบการเจรจาในเดือน พ.ย.-ธ.ค.นี้

กำหนดท่าทีประเทศไทยต่อ ‘TRIPS Waiver’ หนุนเข้าถึง ‘ยา-วัคซีน’ ในวิกฤตโควิด-19

คณะกรรมการ NCITHS จัดประชุมหารือตัวแทนภาครัฐ-วิชาการ-เอกชน-ประชาสังคม ร่วมกำหนดท่าทีต่อTRIPS Waiver” แนวทางการยกเว้นคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาช่วงสถานการณ์โควิด-19 หวังประเมินทางเลือกที่เหมาะสมสู่การเข้าถึงยา-เวชภัณฑ์-วัคซีน ได้มากขึ้น เตรียมรวบรวมข้อเสนอเชิงนโยบาย ก่อนตัวแทนไทยร่วมเจรจาเวที WTO ปลายปีนี้

Subscribe to ความร่วมมือระหว่างประเทศ