ความร่วมมือระหว่างประเทศ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สช. ร่วมกับ WHO SEARO ปรึกษาหารือเพื่อขับเคลื่อน Social  Participation for UHC

สช. ร่วมกับประเทศกลุ่มภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (WHO SEARO) ร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อขับเคลื่อนเรื่อง Social  Participation for UHC ระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคมที่ผ่านมา และการประชุมปรึกษหารือนี้ มีข้อสรุปที่จะผลักดันเรื่อง Social Participation ไปยังระดับภูมิภาค ผ่านการส่งเสริมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกัน ผลักดันเข้าสู่ เวทีสมัชชาอนามัยโลก รวมถึง Platform ที่เกี่ยวข้อง

สช.ชักชวน ‘9 ประเทศภูมิภาคเอเชีย’ แลกเปลี่ยนเรื่องการสร้างให้ทุกนโยบายห่วงใยสุขภาวะ WHO ชื่นชมกลไกสานพลัง ‘รัฐ-นักวิชาการ-ปชช.’

สช. ชักชวน “เครือข่ายด้านสุขภาพ 9 ประเทศภูมิภาคเอเชีย” แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบสุขภาพ ผ่านกระบวนการ “การมีส่วนร่วม” สู่การพัฒนานโยบายสาธารณะที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชน

สร้างความเป็น ‘ปึกแผ่น’ ระหว่างคนรุ่นต่างๆ กับการ ‘ส่งมอบ’ ภารกิจให้กับคนรุ่นใหม่

         สวัสดีครับพี่น้องภาคีเครือข่ายที่รักทุกท่าน ... วันที่ ๑๒ สิงหาคม ที่ผ่านมานั้น นอกจากจะเป็น “วันแม่แห่งชาติ” แล้ว องค์การสหประชาชาติ (UN) ยังได้กำหนดให้วันที่ ๑๒ สิงหาคมของทุกปี เป็น “วันเยาวชนสากล” (International Youth Day) อีกด้วย การรณรงค์ในปีนี้ อยู่ภายใต้ธีม “Intergenerational Solidarity: Creating a World for All Ages” หรือวาระ “การสร้างความเป็นปึกแผ่นระหว่างคนรุ่นต่างๆ เพื่อทำให้โลกใบนี้เป็นโลกที่น่าอยู่ของคนทุกกลุ่มวัย”

ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง No one is safe until everyone is safe

       สวัสดีครับพี่น้องภาคีเครือข่ายที่รักทุกท่าน ประเทศไทยยังไม่สามารถเดินหน้าเข้าสู่การประกาศให้โรคโควิด-19 เป็น “โรคประจำถิ่น” ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2565 ตามแผนที่รัฐบาลตั้งเป้าหมายไว้ เพราะมีจำนวนผู้ติดเชื้อในภาพรวมยังคงสูงขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่กลางเดือน มิ.ย. ที่ผ่านมา คาดว่าเฉลี่ยวันละ 2-3 หมื่นรายและอาจมีที่ติดเชื้อแต่ไม่ได้ตรวจหรือไม่ได้รายงานอีกนับหมื่นรายต่อวัน

Subscribe to ความร่วมมือระหว่างประเทศ