HIA Forum | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กำหนดอนาคต ‘สงขลา-ปัตตานี’ ด้วยเครื่องมือ ‘HIA - SEA’ ลดผลกระทบจากโครงการพัฒนา ประเมิน ‘สุขภาพ-สิ่งแวดล้อม’ ก่อนตัดสินใจ

สช.-ภาคีจัดวงเสวนา ใช้กลไกการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ “HIA” เชื่อมร้อยการประเมินยุทธศาสตร์ฯ “SEA” สู่การออกแบบ-จัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ “สงขลา-ปัตตานี” สอดรับความต้องการชุมชน ย้ำเป็นเครื่องมือหนุนทุกภาคส่วนนำไปใช้ ช่วยมองภาพอนาคต พร้อมประกอบการตัดสินใจในทิศทางการพัฒนา

สช.-ภาคีร่วมเปิดเวที ‘HIA Forum’ ครั้งที่ 7 ดันกลไก ‘ประเมินผลกระทบฯ’ ทั้ง 6 ภูมิภาค ฝ่าความท้าทายจากวิกฤตสุขภาพ-สิ่งแวดล้อม

สช. พร้อมภาคีเครือข่ายร่วมกันจัดเวที “HIA Forum ครั้งที่ 7” ภายในงานสร้างสุขภาคใต้ มุ่งขยายความร่วมมือเครือข่ายสถาบันวิชาการทั้ง 6 ภูมิภาคทั่วประเทศ สู่การใช้กลไก “การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ” สร้างสมดุลยภาพของการพัฒนา เผชิญหน้าความท้าทายภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลง รับมือแนวโน้มผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม-สุขภาพที่รุนแรงมากขึ้นของโลก

Subscribe to HIA Forum