กขป.เขตพื้นที่ 6 | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กขป. เขตพื้นที่ 6 นำแนวทางธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่3 หนุนเสริมการทำงานในพื้นที่จริง

กขป. เขตพื้นที่ 6 มีมติเห็นชอบนำแนวทางธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 3 เพื่อ“หนุนช่วย” ปฏิบัติการระดับพื้นที่ EEC และ“หนุนเสริม” ประเด็นขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะของเขตสุขภาพเพื่อประชาชน
 

กขป.เขตพื้นที่ 6


7 มีนาคม 2566 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) โดยสำนักขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับพื้นที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.เขตพื้นที่ 6) ครั้งที่ 2/2566

Subscribe to กขป.เขตพื้นที่ 6