ปลอดบุหรี่ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สานพลังขับเคลื่อนสุขภาวะในโรงเรียนพระปริยัติธรรม : การขับเคลื่อนโรงเรียนพระปริยัติธรรม ปลอดบุหรี่

วันที่ 28 ก.พ 66 ที่ผ่านมา หน่วยงานองค์กรความร่วมมือ ได้แสดงพลัง  ในเวทีสานพลังขับเคลื่อนนโยบายและพิธีลงนามปฏิญญาสานพลังขับเคลื่อนโรงเรียนพระปริยัติธรรมปลอดบุหรี่และสร้างเสริมสุขภาะสามเณร  ณ สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาเขต 5 อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ซึ่ง ปัจจุบันสามเณร ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม กำลังประสบปัญหาพฤติกรรมสุขภาพที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาวะ

Subscribe to ปลอดบุหรี่