โรงเรียนพระปริยัติธรรม | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

8 หน่วยงานจับมือสร้างสุขภาวะ ‘สามเณร’ ประกาศ ‘ธรรมนูญสุขภาพ ร.ร.พระปริยัติธรรมฯ’ มุ่งบูรณาการมิติสุขภาพสู่การบวชเรียน

สช.จับมือหน่วยงานภาคีเครือข่ายรวม 8 องค์กร ร่วมกันประกาศ “ธรรมนูญสุขภาพโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ.2566” ทั้งตัวธรรมนูญแม่บท-ระดับเขต-ระดับโรงเรียน มุ่งบูรณาการขับเคลื่อนด้านสุขภาวะ สู่พระสงฆ์-สามเณร-เจ้าหน้าที่กว่า 3.4 หมื่นรูป/คนทั่วประเทศ หวังส่งเสริมศาสนทายาทมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ

สานพลังขับเคลื่อนสุขภาวะในโรงเรียนพระปริยัติธรรม : การขับเคลื่อนโรงเรียนพระปริยัติธรรม ปลอดบุหรี่

วันที่ 28 ก.พ 66 ที่ผ่านมา หน่วยงานองค์กรความร่วมมือ ได้แสดงพลัง  ในเวทีสานพลังขับเคลื่อนนโยบายและพิธีลงนามปฏิญญาสานพลังขับเคลื่อนโรงเรียนพระปริยัติธรรมปลอดบุหรี่และสร้างเสริมสุขภาะสามเณร  ณ สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาเขต 5 อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ซึ่ง ปัจจุบันสามเณร ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม กำลังประสบปัญหาพฤติกรรมสุขภาพที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาวะ

Subscribe to โรงเรียนพระปริยัติธรรม