โรงเรียนพระปริยัติธรรม | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ธรรมนูญสุขภาพ เครื่องมือสานพลังพัฒนาและขับเคลื่อน ระบบสุขภาวะในระดับพื้นที่ : ชุมชนกับการจัดระบบรองรับสังคมสูงวัย และสุขภาวะในโรงเรียนพระปริยัติธรรม

เมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2566 ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดป่าไม้แดง อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่  พระครูวรสุตเขต ดร. พระมหาประเสริฐ ธมฺมเสฏโฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดป่าไม้แดง แผนกสามัญศึกษา ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ,เจ้าอาวาสวัดสันทราย อำเภอไชยปราการ จ.เชียงใหม่  ได้เชิญชวน สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

8 หน่วยงานจับมือสร้างสุขภาวะ ‘สามเณร’ ประกาศ ‘ธรรมนูญสุขภาพ ร.ร.พระปริยัติธรรมฯ’ มุ่งบูรณาการมิติสุขภาพสู่การบวชเรียน

สช.จับมือหน่วยงานภาคีเครือข่ายรวม 8 องค์กร ร่วมกันประกาศ “ธรรมนูญสุขภาพโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ.2566” ทั้งตัวธรรมนูญแม่บท-ระดับเขต-ระดับโรงเรียน มุ่งบูรณาการขับเคลื่อนด้านสุขภาวะ สู่พระสงฆ์-สามเณร-เจ้าหน้าที่กว่า 3.4 หมื่นรูป/คนทั่วประเทศ หวังส่งเสริมศาสนทายาทมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ

สานพลังขับเคลื่อนสุขภาวะในโรงเรียนพระปริยัติธรรม : การขับเคลื่อนโรงเรียนพระปริยัติธรรม ปลอดบุหรี่

วันที่ 28 ก.พ 66 ที่ผ่านมา หน่วยงานองค์กรความร่วมมือ ได้แสดงพลัง  ในเวทีสานพลังขับเคลื่อนนโยบายและพิธีลงนามปฏิญญาสานพลังขับเคลื่อนโรงเรียนพระปริยัติธรรมปลอดบุหรี่และสร้างเสริมสุขภาะสามเณร  ณ สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาเขต 5 อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ซึ่ง ปัจจุบันสามเณร ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม กำลังประสบปัญหาพฤติกรรมสุขภาพที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาวะ

Subscribe to โรงเรียนพระปริยัติธรรม