นักสื่อสารสุขภาวะ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สช.เดินหน้าสร้าง ‘เครือข่ายสื่อสุขภาวะ’ ‘กขป.’ 12 เขตทั่วประเทศ ขับเคลื่อนงานสุขภาวะ เชื่อมนโยบายสาธารณะระดับพื้นที่-ประเทศ

สช.ระดม “กขป.” 12 เขตสุขภาพ จัดเวทีสร้างเครือข่ายด้านสื่อสุขภาวะ ร่วมวางแผนงาน-เป้าหมายการขับเคลื่อนด้านสื่อ รองรับกระบวนการนโยบายสาธารณะทั้งในระดับพื้นที่-ประเทศ มุ่งขยายการมีส่วนร่วมเดินหน้าตามธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับ 3 และ ในช่วงใกล้จังหวะเลือกตั้งใหญ่

Subscribe to นักสื่อสารสุขภาวะ