สกสว. | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สช. จับมือกับ สกสว. เตรียมความพร้อม ทบทวนโครงการวิจัยการพัฒนาเครื่องมือการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566  กลุ่มงานพัฒนาและขับเคลื่อนการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) นำโดย รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ นายสุทธิพงษ์  วสุโสภาพล นำคณะฯ จัดการประชุมชี้แจง เตรียมความพร้อม และทบทวนโครงการวิจัยการพัฒนาเครื่องมือการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ

Subscribe to สกสว.