กองทุนส่งเสริมสุขภาวะจังหวัดสุราษฎร์ธานี | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กลไกบูรณาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี หนุนเสริมด้วยกลไกพี่เลี้ยง

เมื่อวันที่ 5 - 6 มกราคม 2566 กองทุนส่งเสริมสุขภาวะจังหวัดสุราษฎร์ธานี (กสส.) จัดเวทีพัฒนาพี่เลี้ยงโครงการบูรณาการกลไกความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะสุราษฎร์ธานี โดยมีการเสวนา "กลไกบูรณาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี หนุนเสริมด้วยกลไกพี่เลี้ยง" และได้เชิญผู้แทนจาก สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)  เข้าร่วมเสวนา

Subscribe to กองทุนส่งเสริมสุขภาวะจังหวัดสุราษฎร์ธานี