บอร์ดสุขภาพไทย เดินหน้าเคลื่อนงานสร้างสุขภาวะของประชาชน ตามนโบายรัฐบาลใหม่ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เลขาธิการฯคสช. เข้าพบ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว เพื่อหารือการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ในการการขับเคลื่อนธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ

วันนี้ (14 ก.ย.66) นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) พร้อมด้วยรองเลขาธิการ คสช. เข้าพบ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อหารือเรื่องการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2566 เกี่ยวเนื่องกับ พรบ.สุขภาพแห่งชาติ หน้าที่ และอำนาจของ คสช.ตาม พรบ.สุขภาพแห่งชาติ 2550 โดยเฉพาะการขับเคลื่อนธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ที่ผูกพันกับหน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่จะต้องดำเนินการต่อไปตามหน้าที่ของตน รวมถึงเรื่องการแลกเปลี่ยนนโยบายการจัดตั้งบอร์ดสุขภาพแห่งชาติ (National Health Board) และการสนับสนุนการดำเนินงานนโยบายที่สำคัญร่วมกัน

ประทีป ธนกิจเจริญ

 

ประทีป ธนกิจเจริญ

 

ชลน่าน ศรีแก้ว

 

รูปภาพ
สร้างสุขภาวะของประชาชน
Tags