คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ มีมติเห็นชอบให้มีผู้แทนสมัชชาสุขภาพจังหวัดเข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการโรคติดต่อของทุกจังหวัด | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
Audio file

คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ มีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน มีมติเห็นชอบให้มีผู้แทนสมัชชาสุขภาพจังหวัดเข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการโรคติดต่อของทุกจังหวัด เพื่อให้มีผู้แทนของภาคประชาชนเข้าร่วมกำหนดและดำเนินมาตรการควบคุมโควิด-19 ภายในจังหวัดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตามข้อเสนอของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564
 

คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ

 

 

รูปภาพ
คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ