บ้านเมือง

ดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

     กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วม กับสภาการพยาบาล สมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะสุดท้าย สมาคมพยาบาลโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย ชมรมพยาบาลแบบประคับประคอง และสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) กำหนดจัดการประชุม 2 nd Nation Palliative and Hospice Care Conference (NPHC2016) Theme "Hospice-Palliative Care : New Paradigm to Integral Health Service" Hospice-Palliative Care : มิติใหม่เชื่อมสาธารณสุขไร้รอยต่อ ...อ่านรายละเอียดทั้งหมด

'เกาหลี - มาเลเซีย'ร่วม 'ไทย'สร้างต้นแบบสุขภาพ

     นับตั้งแต่ปี 2554-2558 มีองค์กรสากล และผู้แทนประเทศต่างๆ ให้ความสนใจมาศึกษาการดำเนินงานของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้รับเกียรติในการต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูงจาก Korea Health (สสส.เกาหลีใต้) และ MySihat (สสส. มาเลเซีย) ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานระหว่างองค์กร และแสวงหาแนวทางพัฒนาความร่วมมือเพื่อต่อยอดพัฒนางานสร้างเสริมสุขภาพ...อ่านรายละเอียดบทความทั้งหมด

หน้า