ปัจจัยกำหนดสุขภาพ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

จากการศึกษาวิจัยพบว่าคนในประเทศไหนจะมีสุขภาพดีและอายุยืนยาวแค่ไหนขึ้นอยู่กับ ระบบบริการสุขภาพ ๙% พันธุกรรม ๑๖% พฤติกรรม ๕๑% และ สิ่งแวดล้อม ๒๔%

เราจะลงทุนพัฒนาระบบการแพทย์ สร้างโรงพยาบาล มียา มีครุภัณฑ์อุปกรณ์การแพทย์ราคาแพง มากมายขนาดไหน กลับช่วยให้คนมีสุขภาพดีได้แค่ ๙% ขณะที่สาเหตุปัจจัยหลัก ๗๕% ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

การจะทำให้คนสุขภาพดี จึงต้องมาจัดการที่ปัจจัยสังคมกำหนดสุขภาพ (social determinant of health) ซึ่งเป็นสาเหตุให้คนไทยเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตก่อนวัยอันควร

สาเหตุหลักการตายของคนไทยคือ โรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดในสมอง โรคถุงลมโป่งพองและปอดอักเสบ โรคหัวใจขาดเลือด โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง อุบัติเหตุจราจร และฆ่าตัวตาย

ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญคือ บุหรี่ แอลกอฮอล์ อาหาร การออกกำลังกาย สุขภาพจิต มลพิษ สิ่งแวดล้อมต่างๆ

การสูบบุหรี่ ยังเป็นปัจจัยเสี่ยงอันดับหนึ่งที่ทำให้ชายไทยเจ็บป่วยหรือตายก่อนวัยอันควร บุหรี่เป็นสาเหตุของโรคมะเร็งหลายชนิด โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคถุงลมโป่งพอง โรคกระเพาะอาหาร โรคกระดูกพรุน ฯลฯ

ประเทศไทยดำเนินการควบคุมการบริโภคยาสูบได้ผลดี คนสูบบุหรี่มวนลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่บริษัทผู้ผลิตจำหน่ายบุหรี่คิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ มุ่งตลาดที่เด็กและเยาวชนเป็นธุรกิจที่กินยาว ในปัจจุบันจะเห็นการระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มเด็กและเยาวชนเพิ่มขึ้นอย่างมาก จะส่งผลต่อสุขภาพและคุณภาพของประชากรไทยในยุค “เด็กเกิดน้อย สังคมสูงวัย” อย่างน่าเป็นห่วง  

ต่างประเทศอย่าง อังกฤษ นิวซีแลนด์ มองเห็นปัญหามองไกลไปถึงมีการร่างกฎหมายยุคปลอดบุหรี่ (Smoke-free generation) แบนบุหรี่ชั่วนิรันดร ห้ามเด็กเกิดใหม่ตั้งแต่นี้ไปสูบบุหรี่

มาร่วมกันปกป้องสุขภาพคนไทย ปกป้องคุ้มครองลูกหลานเด็กและเยาวชนไทย ให้ปลอดภัยจากบุหรี่ไฟฟ้ากันนะครับ

รูปภาพ