'ร้อยเอ็ด'ขับเคลื่อนระบบสุขภาพอำเภอ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการลงนาม บันทึกข้อตกลงร่วม (MOU) ขับเคลื่อน ระบบสุขภาพอำเภอและนโยบายสาธารณะ เพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2559 ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายสุขภาพ ทั้งระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และภาคีเครือข่ายทั้งหมด นางอาภารดี โคเวียง นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านการบริการทางวิชาการ...อ่านรายละเอียดทั้งหมด (367)

รูปภาพ
เอกสารแนบ