ภาวะวิกฤต | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ก้าวข้ามวิกฤตซ้อนวิกฤต

         สวัสดีครับพี่น้องภาคีเครือข่ายทุกท่าน ผลพวงจากการตัดสินใจของผู้นำรัสเซียที่ใช้กำลังบุกเข้าประเทศยูเครนและการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจของกลุ่มพันธมิตรตะวันตก ตอกย้ำให้เราเห็นถึงความไม่แน่นอนของสถานการณ์โลกและผลกระทบอย่างรวดเร็วในวงกว้าง ทำให้ภาพของคำกล่าวที่ว่า “One World, One Destiny” หรือ “โลกที่มีชะตากรรมเดียวกัน” ชัดเจนยิ่งขึ้น

         ทันทีที่ วลาดิเมียร์ ปูติน ประธานาธิบดีรัสเซีย เลือกที่จะส่งกองกำลังทหารทางบกและทางอากาศบุกเข้าโจมตีประเทศยูเครนโดยอ้างว่าเพื่อป้องกันความปลอดภัยของประชาชนตัวเอง

การจัดการการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในวิกฤตสุขภาพ มุ่งแผนการสื่อสารที่เป็นระบบเพื่อสื่อสารไปยังประชาชน

240 ภาคีเครือข่ายในฐานะสมาชิกสมัชชาสุขภาพฯ ร่วมถอดบทเรียนความสับสนในสถานการณ์โควิด-19 พร้อมทั้งจัดทำข้อเสนอในระเบียบวาระ “การจัดการการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมในวิกฤตสุขภาพ”จากนั้นจะเสนอให้ “สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14”เคาะเป็นนโยบายสาธารณะฯ

ภาคีเครือข่ายร่วมจัดทำข้อเสนอต่อรัฐ สร้างหลักประกันสุขภาพแก่คนไร้สิทธิ เพิ่มการดูแลครอบคลุมกลุ่มเปราะบาง

เปิดฉากนัดแรก! งานสมัชชาสุขภาพฯ ออนไลน์ พิจารณาระเบียบวาระ “การคุ้มครองการเข้าถึงบริการสุขภาพของกลุ่มประชากรเฉพาะในภาวะวิกฤตอย่างเป็นธรรม” ภาคีเครือข่ายร่วมจัดทำข้อเสนอต่อรัฐ

Subscribe to ภาวะวิกฤต