วัคซีน’ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

คสช. เห็นชอบ ประเทศไทยร่วมถก WTO จัดหา ‘ยา-เวชภัณฑ์-วัคซีน’ ในวิกฤตโควิด-19

คสช. เห็นชอบข้อเสนอท่าที ไทยในการประชุมร่วมกับ WTO เพื่อการเข้าถึงยาเวชภัณฑ์ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง และวัคซีน ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 พร้อมมอบหมาย สช. ประสาน “พาณิชย์” นำข้อเสนอแนะไปประกอบการเจรจาในเดือน พ.ย.-ธ.ค.นี้

Subscribe to วัคซีน’