สมัชชาสุขภาพจังหวัดหนองบัวลำภู | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สมัชชาสุขภาพหนองบัวลำภู ตั้งเป้าเคลื่อน 3 ประเด็นนโยบาย มุ่งสู่การเป็นเมืองสุขภาวะ

 

1

 

13 พฤษภาคม 2567 สมัชชาสุขภาพจังหวัดหนองบัวลำภู จัดประชุม คจ.สจ.หนองบัวลำภู ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมเอราวัณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี นายพิสิษฐ์ชัย อภัยปิยกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานการประชุม มี คกก. เข้าร่วมรวม 40 คน

Subscribe to สมัชชาสุขภาพจังหวัดหนองบัวลำภู