สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 15 | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สช.ร่วมแคมเปญขับเคลื่อนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติ การออกกำลังกาย และการเล่นกีฬาของประชาชน Calories Credit Challenge : CCC

 

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) เข้าร่วมประชุมเตรียมจัดแคมเปญ เพื่อขับเคลื่อนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติ การออกกำลังกาย และการเล่นกีฬาของประชาชน Calories Credit Challenge : CCC

15 พฤษภาคม 67 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดประชุม เตรียมจัดแคมเปญ เพื่อขับเคลื่อนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติ การออกกำลังกาย และการเล่นกีฬาของประชาชน Calories Credit Challenge CCC โดยในวันนี้มี 20 กระทรวง เข้าร่วมประชุม ร่วมทั้งภาคเอกชน เช่น เดอะมอล์กรุ๊ป ร้านกาแฟอินทนิล

 

Subscribe to สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 15