สช.ร่วมแคมเปญขับเคลื่อนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติ การออกกำลังกาย และการเล่นกีฬาของประชาชน Calories Credit Challenge : CCC | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

 

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) เข้าร่วมประชุมเตรียมจัดแคมเปญ เพื่อขับเคลื่อนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติ การออกกำลังกาย และการเล่นกีฬาของประชาชน Calories Credit Challenge : CCC

15 พฤษภาคม 67 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดประชุม เตรียมจัดแคมเปญ เพื่อขับเคลื่อนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติ การออกกำลังกาย และการเล่นกีฬาของประชาชน Calories Credit Challenge CCC โดยในวันนี้มี 20 กระทรวง เข้าร่วมประชุม ร่วมทั้งภาคเอกชน เช่น เดอะมอล์กรุ๊ป ร้านกาแฟอินทนิล

 

1

 

3

 

เป้าหมายสำคัญ เพื่อส่งเสริมให้คนไทย ออกกำลังกาย เป็นวิถีในปี 70 ซึ่งเป็น flagship สำคัญ ของ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ขณะนี้ทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้จัดทำหนังสือ ถึงปลัดกระทรวง ขอความร่วมมือ ในการบูรณาการทำงานร่วม โดยให้หน่วยงาน ร่วมจัดแคมเปญ และกิจกรรม โดยใช้ App CCC

ภายเดือนพฤษภาคม จะมีการจัด MOU ร่วม 20 กระทรวงและหน่วยงานภาคเอกชน ณ ทำเนียบรัฐบาล

ข้อมูลเพิ่มเติม: Calories Credit Challenge : CCC) ภายใต้แนวคิดโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) ซึ่งเป็น 1 ใน 3 ระเบียบวาระของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 15 พ.ศ.2565

📌มติ 15.2 การขับเคลื่อนแพลตฟอร์มเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬา ของประชาชน (Calories Credit Challenge: CCC) ภายใต้แนวคิดโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน https://www.samatcha.org/.../7280d595-aaba-4084.../detail

 

2

 

รูปภาพ