สมัชชาพลเมืองสงขลา | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

"สมัชชาพลเมืองสงขลา ชูความเป็น “หุ้นส่วนการพัฒนา”

“เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน สังคมเป็นสุข” คือวิสัยทัศน์ร่วมของทุกหน่วยงานที่จะนำพาสงขลา ไปในปี 2570

Subscribe to สมัชชาพลเมืองสงขลา