ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

คสช. รับทราบแนวทางเคลื่อน ‘ธรรมนูญสงฆ์ฯ’ มุ่งศึกษา-พัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพพระ จ่อลงนาม ‘ธรรมนูญสถานศึกษาฯ’ 17 ก.ค.นี้

ที่ประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รับทราบแนวทางการขับเคลื่อน “ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ ฉบับที่ 2” มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพ 3 ด้าน ศึกษาวิจัย-พัฒนานวัตกรรม-กลไกระดับพื้นที่ เตรียมจับมือกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามเคลื่อน “ธรรมนูญสุขภาพสถานศึกษา” 17 ก.ค.นี้ หนุนสร้างส่วนร่วมครู-นักเรียน-ผู้ปกครอง วางกรอบ-ทิศทางสร้างสุขภาวะภายในโรงเรียนทุกแห่งทั่วประเทศ

สช. จับมือภาคีเครือข่าย เดินหน้าขับเคลื่อนงานสุขภาพพระสงฆ์ เชื่อม"ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ ฉบับที่ 2"

คณะกรรมการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ  โดยนายแพทย์ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา ประธานฝ่ายคฤหัสถ์  นายแพทย์ประทีป ธนกิจเจริญ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพ และผศ.ภญ.ยุพดี ศิริสินสุข รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รวมถึงหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดตั้งศูนย์พุทธวิธีดูแลพระสงฆ์อาพาธและผู้ป่วยระยะท้าย

Subscribe to ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์